U286爱丽莎写真套图62P爱丽莎尤果网

U286爱丽莎写真套图62P爱丽莎尤果网

[2]跌打撞振伤损,疼痛不止,两胁气串,满腹疼痛,腰伛不起,两手按   胸者,宜内服八厘散,外用艾醋汤洗之,敷万灵膏,渴饮淡黄酒,忌   茶水、生冷、糠米粥。【注】[1]搓针者,凡进、退、搓、捻,皆催其气以至泻邪气也,  如觉针下气紧,切勿就移,须用泻法,但微微动转,如搓线之状,  若转之太紧,必至肉缠针头,邪气滞涩,而不能除矣。

 先从里踝骨发起,串及外踝,致令里外通肿,以有头为阳,易破;若惟闷肿无头为阴,难溃。[2]若久而不治,渐长为瘿,破则成漏,为难治矣。

[1]经之三曰:鍉针者,取法于黍粟之锐,长三寸半。[2]此因经行去血过多,肝经虚损故也。

[3]或因嗜酒恣欲,或劳瞻竭视,或思虑太过,皆成此证,宜用四物五子  丸,滋阴养水,略带抑火,以培其本也。 【注】[1]曲颊者,颊之骨也。

注:[1]阴跷者,以其所行阴经,为足少阴别脉也。阳谷主治头面病,手膊诸疾有多般,兼治痔漏阴痿疾,先针后灸自然痊。

[2]横寸法:以眼内角至外角,此为一寸,头部横直寸法,并根据此。[6]从承光后行一寸五分,侠督脉之百会穴,傍开一寸五分,通天穴也。

Leave a Reply