259luxu中川遥

259luxu中川遥

岐伯曰∶痈发于嗌中,名曰猛疽。或腹胀不得息,善噫善呕。

再以阿胶二两,以前汁熬溶,洒入丸药,旋摇光莹,晒干。宜以降心之剂下之。

细小微涩,形脱可惊。脚痹,薏苡仁煎酒下。

夫人饮食入胃,胃主消纳,脾主运输。牙车之下,正应腹中。

诸果毒猪骨烧过为末,水服方寸匕,解。才尽,便可用第二料。

若得沉微之阴脉,是无火矣。其脉弦急者,弦急乃厥阴肝脉,疝多发于肝故也。

Leave a Reply