中国精品视频一

中国精品视频一

内容:\r桐\ph380.bmp\r,生桐柏山谷,今处处有之。其木轻虚无心,斫枝插土便生,人家亦种之。

苏恭云∶形似空疏,木高丈许,白皮;其子七月、八月熟,似枸杞子,味甘,而两两相并。今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。

 陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。主通利小肠,亦入伤寒狂热药。

齐给事守缙云,日少气力,风疹继作,服之遂愈。似吴羊而大角,角椭,出西方。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。其余大小者皆为附子。

 今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也? 苗茎高二、三尺许,叶似等而三指阔;四月开花,紫色;苗、荚、茎有白毛;五月结实,有壳作罂子,状如小石榴,房中子至细,青白色,如米粒,一名天仙子。

Leave a Reply